Reglementen

Huishoudelijk reglement en veiligheidsvoorschriften

 • Het is niet toegestaan om bij het podium eigen gebrachte dranken te nuttigen.
 • Deelname aan deze festiviteit is geheel voor eigen risico. Men kan de Stichting Kleurrijk Hatert hiervoor niet aansprakelijk stellen voor welke schade hieruit volgend dan ook.
 • De Stichting behoudt zich het recht voor deelnemers die zich discriminerend of anderszins niet correct gedragen van de markt te verwijderen.
 • Na het ontvangen van de bevestiging, kan er geen restitutie van het door u betaalde stand of kraamhuur meer plaatsvinden. Uitzondering hierop: Indien u door de organisatie niet geplaatst wordt, ontvangt u uw inschrijfgeld retour.
 • Ingang van het marktterrein is aan de Thorbeckestraat (achter de Lidl).
 • Op de zondag van het evenement kunt u zich vanaf 8:00 uur melden en met de auto op het terrein verplaatsen voor de inrichting van de kraam.
 • Rij met de auto stapvoets over het marktterrein.
 • Om uiterlijk 10:30 uur moet de auto van het marktterrein af zijn.
 • De auto parkeert u dan in de omgeving van het marktterrein.
 • Openingstijd van de markt is van 11:00 uur tot 17:00 uur.
 • Het is niet toegestaan om onderling van kraam te ruilen zonder toestemming van de organisatie. De kraam aan derden verhuren is uitgesloten.
 • Discussie over de plaats van de kraam is niet mogelijk.
 • Brandkranen en andere bluswatervoorzieningen dienen te allen tijde vrij benaderbaar te zijn.
 • Verkoop van fris en/of alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Als er stroom nodig is dient u een degelijk verlengsnoer/haspel mee te brengen.
 • Vanaf 17:00 uur mag u de kraam gaan opruimen om daarna met uw auto het terrein op te rijden voor het inladen van uw goederen.
 • U dient zelf het afval netjes op te ruimen en mee naar huis te nemen.
 • Is na uw vertrek de kraam of omgeving niet opgeruimd dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schoonmaakkosten hiervan. Hier wordt op toegezien.
 • Indien u een kraam of staanplaats e.d. huurt wordt er teven 10,- euro borg in rekening gebracht. Deze borg krijgt u contant terug, indien u de kraam of staanplaats schoon en opgeruimd achterlaat. De uitbetaling vindt na 17.00 uur plaats .

 

Om voor ieders veiligheid te zorgen zijn er op deze dag natuurlijk voorschriften van de brandweer die, strikt moeten worden nageleefd.

 • Gasflessen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar, en moeten voldoen aan NEN 2920 uit 1997;
 • De afsluiter, c.q. drukregelaar niet ouder dan 5 jaar;
 • Geen scheurtjes in de gasslang (dit kunt u controleren door de slang samen te buigen) en de slang is niet ouder dan wettelijk toegestaan;
 • Men moet er op toezien dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of electriciteit;
 • Er dient minimaal 1 poeder- of schuimblusser van minimaal 6 kg. blusstof aanwezig te zijn;
 • Een Blusdeken is verplicht om direct bij de hand te hebben;
 • Brandkranen en andere bluswatervoorzieningen dienen te allen tijde vrij benaderbaar te zijn.

Buiten deze voorschriften heeft de Voedsel en Waren Autoriteit ook een controle op uw etenswaren, dus zorg voor de goede temperatuur middels koelboxen of koelkast. Mochten wij bij controle vaststellen dat u niet aan deze voorwaarden voldoet dan, moeten wij u helaas verwijderen van de braderie. Ten overvloede vermelden wij dat u zelf aansprakelijk bent voor uw bak- en braadinstallaties. U bent verplicht om de medewerkers van de organisatie toegang te verlenen tot uw bak- en braadinstallatie van uw kraam of verkoopwagen.